Integritetspolicy för besökare på Overset.se webbplats

Här kan du läsa om hur Overset.se behandlar dina personuppgifter och hur du kan begära att få ta del av dem.
Behandling av personuppgifter

Overset.se är enligt gällande dataskyddslagstiftning personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med Overset.ses ansvarsområden, evenemang och tjänster. Overset.se är också personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas på denna webbplats.
Om du vill ta del av något av Overset.ses evenemang och tjänster kan du läsa om hur dina personuppgifter behandlas under respektive evenemang eller tjänst.
Nyhetsbrev
På Overset.ses webbplats kan du beställa prenumeration på nyhetsbrev om en eller flera av Overset.ses evenemang och tjänster.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Overset.se ska kunna administrera och skicka nyhetsbrev som kan innehålla information och erbjudanden om Overset.ses tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.
Dina personuppgifter sparas så länge som du är prenumerant på nyhetsbrevet. När du avregistrerar dig tar Overset.se bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrev eller e-postmeddelande.
Overset.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Overset.se använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.
Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Overset.se behandlar om dig.
Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.
Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.
Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat, gör du det hos Overset.ses dataskyddsombud, dataskyddsombud@overset.se
Vill du inte längre ta emot Overset.ses nyhetsbrev kan du välja att avsluta tjänsten genom att använda länken i slutet av e-postmeddelanden eller nyhetsbrev.
Om kakor
Overset.ses webbplatser använder kakor (cookies). Läs mer om kakor.
Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur Overset.se hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Overset.ses dataskyddsombud på dataskyddsombud@overset.se

Overset.se
ATCG Tolkeburoo OU Reg Num 12173332
KMKR/VAT: EE101535571
Estonia pst 1/3-323 Tallinn Harjumaa