ISO 17100:2015

Priser för översättningstjänster

För att få en exakt uppskattning av kostnaden för ditt projekt kan du skicka dina dokument till info@overset.se

01

Skriftlig översättning

Priset är exklusive moms
Språk
Servicetid från 2 dagar
Pris per sida SEK
Pris 250 ord SEK
Pris per sida EUR
Pris 250 ord EUR
Svenska - Engelska
797.6 SEK
3.19 SEK
72.6 EUR
0.29 EUR
Svenska - Tyska
791.4 SEK
3.17 SEK
72 EUR
0.288 EUR
Svenska - Spanska
843.42 SEK
3.37 SEK
76.73 EUR
0.30 EUR
Svenska - Franska
874.45 SEK
3.50 SEK
79.56
0.32 EUR
Svenska -  Italienska
936 SEK
3.74 SEK
85.16 EUR
0.34 EUR

01.2

Skriftlig översättning

Priset är exklusive moms
Språk
Servicetid från 2 dagar
Pris per sida SEK
Pris 250 ord SEK
Pris per sida EUR
Pris 250 ord EUR
Svenska - Norska
000 SEK
000 SEK
000 EUR
000 EUR
Svenska - Finska
000 SEK
000 SEK
000 EUR
000 EUR
Svenska -Danska
000 SEK
000 SEK
000 EUR
000 EUR

02

Auktoriserad översättning

Priset är exklusive moms
Språk
Servicetid från 2 dagar
Pris per sida SEK
Pris 250 ord SEK
Pris per sida EUR
Pris 250 ord EUR
Svenska - Spanska
Kostnad per dokument 
Traducción jurada de Sueco a Español (MAEC)
986 SEK
3.94 SEK
89.7 EUR
0.36 EUR

03

Ytterligare tjänster

Priset är exklusive moms
Tjänsten
Pris SEK
Pris EUR
Professionell layout för översättningar
Kostnad per fysisk sida
63.83 SEK
5.8 EUR