ISO 17100:2015

Priser för översättningstjänster

För att få en exakt uppskattning av kostnaden för ditt projekt kan du skicka dina dokument till info@overset.se

Skriftlig översättning

Språk
Pris per ord
Pris 250 ord
Svenska - Engelska
000 SEK
000 SEK
Svenska - Tyska
000 SEK
000 SEK
Svenska - Spanska
000 SEK
000 SEK
Svenska - Franska
000 SEK
000 SEK